1399/10/17
وبینار آشنایی با سامانه های نوپا
وبینار آشنایی با سامانه های نوپا مورخ 99/10/23
وبینار آشنایی با سامانه های نوپا با سخنرانی آقای دکتر پیام کبیری مدیر محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت مورخ 23/10/99 ساعت 13 الی 15 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار می گردد .
1398/09/04
تمدید مهلت ارسال مدارک جهت انتخاب پژوهشگران و فناوران برگزیده هفته پژوهش و فناوری سال 1398
1398/08/04
حمایت از مقالات منتشره در حوزه علوم شناختی
حمایت از مقالات منتشره در حوزه علوم شناختی