تماس با ما

آدرس : زاهدان میدان دکتر حسابی پردیس علوم پزشکی

کد پستی : 9816743463

تلفن تماس:  33295794- 054

           21- 33295717 داخلی 1269

ایمیل :  sci@zaums.ac.ir

 


محتوای مرتبط