کارشناسان اداره علم سنجی

کارشناس علم سنجی  :

  • نیلوفر گمشادزایی

شرح وظابف :

  • به روز رساني مستمر سامانه علم سنجي 
  • گزارش دوره اي شاخصهاي علم سنجي بر مبناي سامانه علم سنجي(پایش)
  • پاسخگويي به بازخوردهاي اعضای هیات علمی

 

شماره تماس :  33372115 054

آدرس ایمیل : niloofar.gamshad@gmail.com

آدرس ایمیل آکادمیک : sci@zaums.ac.ir


علم سنجی

محتوای مرتبط