سال 99

 کارگاه مجازی آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی و نحوه تکمیل پروفایل ها 23 بهمن ماه 99

 

سخنران : مهندس نیلوفر گمشادزایی – کارشناس علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی

 

جهت مشاهده فیلم کارگاه  کلیک نمایید.

 

 


کارگاه ها و همایش ها

محتوای مرتبط