تماس با ما

آدرس : زاهدان میدان دکتر حسابی پردیس علوم پزشکی - ساختمان ستاد مرکزی جدید - طبقه ی دوم - اداره علم سنجی و پایش

کد پستی : 9816743463

تلفن تماس:  33372115- 054

         

ایمیل :  sci@zaums.ac.ir

 


محتوای مرتبط